TAPAHTUMA

”Voima HÄNEN läsnäolossaan” -tapahtuma  su 18.3.2018 klo 14.00  ja 17.00
Messiaaninen juutalainen Rory Kaye, Ruotsista
TAUSTA

International Arts and Media -säätiö (IAM) perustettiin Göteborgissa vuonna 1988. Säätiön hallituksessa on jäseniä Ruotsista ja Suomesta.

Rory Kaye on alusta alkaen toiminut säätiön toiminnanjohtajana. Hän on samalla koko IAM-palvelutyön primus motor ja toteuttaja. Hänellä on sekä USA:n, Ruotsin että Israelin kansalaisuudet. Taustaltaan hän on juutalainen ja Aaronin pappissuvun jälkeläinen. Tämä antaa hänelle mahdollisuuden lukea heprealaista raamattua ja kertoa synagogissa ympäri maailmaa Jumalan tarjoamasta Uudesta Liitosta ja tämän liiton seitsemästä lupauksesta.

Rory syntyi juutalaiseen perheeseen ja kasvoi New Yorkissa. 1970-luvulla hänestä tuli menestyvä liikemies. Hänen isäpuolensa Emil Rollnick sai v.1976 kaksi vakavaa sydänkohtausta. Silloin sekulaarijuutalaisen elämää elänyt Rory pyysi Jumalaa parantamaan hänet. Herra vastasi ihmeellisesti ja isäpuoli parani. Uskoontulon myötä Rory jätti kaiken omaisuutensa. Hän työskenteli ensin Pro Athletes Outreach –järjestön palveluksessa. Tätä vaihetta seurasivat tehtävät evankelistana sekä Israelissa että USA:ssa, jossa hän myös aloitti pastorin uransa. Vuonna 1980 hänet lähetettiin Youth With a Mission -järjestön palvelukseen Amsterdamiin. Sieltä Rory muutti Göteborgiin v. 1986. Hänellä on kuusi lasta.

Tällä hetkellä Rory toimii IAM-työn ohella International Destiny Centerin pastorina Göteborgissa. Hän matkustaa paljon ympäri maailmaa, opettaa ja saarnaa sekä perustaa seurakuntia erityisesti saavuttamattomien kansanryhmien keskuuteen. Hän mentoroi/ohjaa monia pastoreita, seurakuntien vastuunkantajia ja vanhimpia sekä varustaa ja tukee uskoontulleita. Roryn voimakas profeetallinen julistus on elävöittänyt monia seurakuntia myös Pohjoismaissa. Jumala laski hänen sydämelleen Suomen jo v. 1989, jolloin hän vieraili ensi kertaa maassamme.

Jeesuksen rukous ”että he yhtä olisivat ja rakastaisivat toisiaan täydestä sydämestä” toistuu usein myös Roryn opetuksessa. Siltä pohjalta nousee myös hänen erityinen haasteensa kutsua eri seurakuntia ja niiden johtajia yhtenä koko kaupungin kattavana yhteisönä asettamaan Pyhän Hengen voimassa toimivia apostoleja Antiokian seurakunnan esimerkin mukaisesti (Apt 13:2).   Sen kautta syntyvä apostolinen auktoriteetti palauttaa jumalallisen järjestyksen paikallisiin seurakuntiin. Sen synnyttäminä myös Pyhän Hengen voimaannuttamat tiimit voivat viedä eteenpäin evankeliumia, joka tulee vahvistettua ihmeillä ja merkeillä ympäri maailmaa.

TEHTÄVÄ & NÄKY

  • Viedä evankeliumia eteenpäin Jumalan rakkaudessa ja voimassa
  • Perustaa seurakuntia, joiden jäsenet ovat varustettuja varustamaan toisia
  • Rohkaista ja varustaa kaikissa raamatullisissa palveluviroissa toimivia vastuunkantajia ja johtajia, jotta he voisivat toteuttaa Jumalan suunnitelmaa elämässään
  • Välittää Jumalan Sanaa taiteen ja musiikin välityksellä sekä monipuolisesti mediaa hyödyntäen (kirjat, raamattujakelut, TV, elokuvat, radio, internet jne.)
  • Rakentaa ja ylläpitää lentäjien, lentokoneiden, koordinaattoreiden ja vapaaehtoisten verkostoa entisen Neuvostoliiton alueella. Verkoston tavoitteena on auttaa juutalaisia palamaan Israeliin (raamatussa kuvattujen) tulevien vainojen aikana (= II exodus).
  • Auttaa leskiä ja orpoja sekä vapauttaa ihmiskaupan uhreja kuten lapsiprostituoituja ja
    -orjia yhteistyöjärjestöjemme kautta

TAPAHTUMA

Israel ilta to 5.4. 18:00. Puhumassa ICEJ:n toiminnanjohta Kari O. Niemi
TAUSTA

Kari O. Niemi, kasvatustieteiden maisteri, on ollut ICEJ:n vaikutuspiirissä jo usean vuoden ajan ja toiminut ICEJ:n Suomen osaston toiminnanjohtajana 1.8.2013 alkaen.

Hallinnollisten vastuiden ohella Kari O. Niemi vierailee puhujana ICEJ:n ja seurakuntien yhteisissä tilaisuuksissa sekä mentoroi ICEJ:n osastoja Euroopassa. Hän haluaisi nähdä kokonaisten kansakuntien siunaavan Israelia.

Kari O. Niemi on Sana Jerusalemista -lehden päätoimittaja ja vastaa myös ICEJ:n Suomen osaston radio-ohjelmista Radio Deissä ja Radio Patmoksessa.